Ultima actualizare: 16 Ianuarie 2018

Primaria Sectorului 1

Primaria Sectorului 1

Autorizatia de Functionare 

In Sectorul 1 autorizatia de functionare este obligatorie doar pentru afacerile din alimentatia publica si pentru activitatile recreative si distractive. Potrivit noilor proceduri locale, activitatile supuse autorizarii sunt identificate cu urmatoarele coduri CAEN:

 

Ai nevoie de AJUTOR ?

 

 Info aici     Lista documente aici 

<< sau întâlnire la sediul nostru >>

Iti raspundem la intrebari: Poti alege Consultanta, sau Analiza pe caz concret,

Putem verifica dosarul intocmit de tine, sau

Facem si depunem dosarul de autorizare in locul tau


 

Tot aici te mai putem AJUTA cu: 

Actele necesare in dosarul de autorizare a functionarii: 

Autorizatia/ sau Inregistrarea la DSV Bucuresti  
 Autorizatia/ sau Certificarea Conformitatii la DSP Bucuresti 
 Autorizatie ISU/ sau Negatie 
 Autorizatie de Mediu/ sau Negatie 
obtinere Extras de Carte Funciara si Planuri topografice 
♦ alte demersuri, dupa caz 

 

Preluarea demersurilor de autorizare, respectiv: 

♦ Analiza situatiei si propunerea unei strategii ♦ si/ sau 
♦ Completarea dosarului conform solicitarilor primite din partea institutiei ♦ si/ sau
♦ actiune in Contenciosul Administrativ

 

 

alte demersuri la Primaria Sectorului 1

Ce demersuri mai obisnuim sa facem pentru clientii nostri?

 • Schimbarea destinatiei spatiului - schimbarea de functiune 

Situatia cea mai frecventa este cea a restaurantelor ce functioneaza in imobile/ vile construite in perioada interbelica. Majoritatea imobilelor respective au, sau au avut, destinatia initiala de locuinta. Pentru desfasurarea unei activitati economice este necesara schimbarea destinatiei spatiului respectiv (schimbarea de functiune) din locuinta in spatiu comercial, sau spatiu cu destinatia de alimentatie publica, ce poate implica lucrari de construire, sau, uneori, poate fi facuta fara nici un fel de asfel de lucrari. 

 


<< Contactează-ne pentru întâlnire la sediul nostru >>


Time-is-moneyDe asemenea, expertii nostri pot oferi suport in ceea ce priveste avizele si autorizatiile, adresele si alte documentatii necesare in dosarul de autorizare a functionarii, respectiv demersurile DSV, DSP, ISU, Mediu, PMB, OCPI si alte institutii.

Sau suna la 0730 50 40 10

* Ne rezervam dreptul de a modifica Oferta si Termenul de valabilitate al acesteia in orice moment si fara notificare prealabila.

** Achitarea taxelor catre Registrul Comertului ramane in sarcina Beneficiarului.

 

Suport

Ai o întrebare? Contactează-ne acum!

 • Apelează-ne prin LiveSupport. Click aici.
 • Ne poți suna la telefon 0730 504 010
 • Lasă-ne un mesaj prin email. Click aici.

Ultima actualizare: 14 Martie 2017

Primaria Sectorului 1

 

Autorizatia de functionare in Sectorul 1

 

Specificul procedurii de autorizare la Primaria Sectorului 1

Aspecte pozitive

Autorizatia se obtine doar pentru activitatile de alimentatie publica si pentru activitatile recreative si distractive.

Aspecte limitative

 • Obligatia de a incheia un contract de prestari servicii de salubrizare doar cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. nu da intreprinzatorului posibilitatea de a-si exercita dreptul de a alege un serviciu de pe piata libera.
 • In cazul in care afacerea pentru care se obtine autorizatia de functionare de la Primaria Sectorului 1 este amplasata intre-o zona rezidentiala  de case, situatie des-intalnita in acest sector,  este necesar ca petentul sa depuna la dosar acordul tuturor vecinilor perimetrali. Aceasta inseamna acordul tuturor vecinilor, din stanga- dreapta, fata si spatele unitatii de alimentatie publica. 
 • Acordul vecinilor perimetrali inseamna, in acceptiunea functionarilor acestei primarii, acordul proprietarilor, insa, in cele mai multe cazuri, petentii au de-a face cu chiriasi, iar proprietarii sunt, adesea, foarte greu de gasit.
 • Incepand din 2015, nu mai exista o procedura de prelungire a Autorizatiei de Functionare, astfel incat antreprenorul interesat trebuie sa faca demersuri de REautorizare anuala, cu toate implicatiile acestei proceduri, adica dosarul se reia de la zero.
 • Pentru terasele aflate in domeniul privat se depune un dosar separat, similar celui descris mai sus, iar antreprenorii interesati trebuie sa faca demersuri si la Registrul Comertului, pentru a insera pe Certificatul Constatator al punctului de lucru cuvantul "terasa", fara de care primaria nu va autoriza functionarea.

 

Principalele documente necesare in dosar:

 • Certificatul de Inregistrare al firmei eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
 • Certificatul Constatator privind declaratia pe propria raspundere pentru punctul de lucru, eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
 • Actul de detinere legala a spatiului (in functie de caz - contract de Inchiriere, comodat, autorizagie de construire, contract de vanzare-cumparare, plan de situatie cadastral, ?sa bunului imobil, intabularea in cartea funciara ,etc.);  Contractele prin care se instranieaza, partial sau total, anumite componente ale dreptului de proprietate (ex. contract de inchirlere/asociere/ colaborare, etc.) daca nu sunt autentificate de un notar public vor ? insotite de actul de proprietate.
 • contractul incheiat cu firma de salubrizare S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.;
 • autorizatia de securitate la incendiu si planul de interventie/ adresa emisa de autoritatea competenta din care sa rezulte ca spatiul nu necesita autorizatie de securitate la incendiu;
 • autorizatia de mediu/ adresa emisa de autoritatea competenta din care sa rezulte ca, agentul economic nu necesita autorizatie de mediu;
 • documentul de inregistrare sanitara- veterinara/ adresa emisa de autoritatea competenta din care sa rezulte ca agentul economic  nu trebuie sa detina documentul de inregistrare sanitara veterinara;
 • autorizatia sanitara de functionare/ adresa emisa da autoritatea competenta din care sa rezuite ca agentul economic nu trebuie sa detina Autorizatia sanitara de functionare.

 

vezi lista completă de acte aici

 

Hotarari ale Consiliului Local Sector 1

 

Prea complicat si consumator de timp? 

<< Contactează-ne pentru întâlnire la sediul nostru >>
 
 
Suport

Ai o întrebare? Contactează-ne acum!

 • Apelează-ne prin LiveSupport. Click aici.
 • Ne poți suna la telefon 0730 504 010
 • Lasă-ne un mesaj prin email. Click aici.

Ultima actualizare: 13 Martie 2017

Documente necesare in dosarul de autorizare

 1. Actul constitutiv al Societatii (in cazul S.C.)/ acord de constituire (in cazul I.F.);
 2. Certificatul de Inregistrare al firmei eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
 3. Certificatul Constatator privind declaratia pe propria raspundere pentru punctul de lucru, eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
 4. Actul de detinere legala a spatiului (in functie de caz - contract de Inchiriere, comodat, autorizagie de construire, contract de vanzare-cumparare, plan de situatie cadastral, Fisa bunului imobil, intabularea in cartea funciara ,etc.);  Contractele prin care se instranieaza, partial sau total, anumite componente ale dreptului de proprietate (ex. contract de inchirlere/asociere/ colaborare, etc.) daca nu sunt autentificate de un notar public vor fi insotite de actul de proprietate.
 5. contractul incheiat cu firma de salubrizare S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.;
 6. planul cadastral privind amplasarea spatiului [sc. 1:500];
 7. fotografie din care sa reiasa incadrarea in zona a unitatii de alimentatie publica;
 8. acordul in original al asociatiei de proprietari si/sau al proprietarului cladirii pentru functionarea unitatii de alimentatie publica. Daca unitatea este amplasata intr-un condominiu, se va prezenta si acordul vecinilor direct afectati. Daca unitatea este amplasata intr-o zona de case de locuit, se va face dovada prin prezentarea acordului vecinilor perimetrali, respectiv vecinilor din stanga, dreapta, fata si spatele unitatii;
 9. acordul coproprietarilor/coindivizarilor (in functie de caz);
 10. doua declaratii pe propria raspundere [in originai] privind tipul unitatii de alimentatie publica, conform H.G.R. nr. 843/1999;
 11. autorizatia de construire/ cerificat de urbanism pentru stabilirea destinatiei in unitati de alimentatie publica (restaurant sau bar) si pentru efectuarea amenajarilor necesare functionarii unitatii conform art. 2 si 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art. 12 alin (3) din O.G.R, nr. 99/2000 privind comercializarea produseior si serviciilor de piata; autorizatia de construire pentru cladire (in functie de caz);
 12. extras de Carte Funciara actualizat;
 13. autorizatia de securitate la incendiu si planul de interventie/ adresa emisa de autoritatea competenta din care sa rezulte ca spatiul nu necesita autorizatie de securitate la incendiu;
 14. autorizatia de mediu/ adresa emisa de autoritatea competenta din care sa rezulte ca, agentul economic nu necesita autorizatie de mediu;
 15. documentul de inregistrare sanitara- veterinara/ adresa emisa de autoritatea competenta din care sa rezulte ca agentul economic  nu trebuie sa detina documentul de inregistrare sanitara veterinara;
 16. autorizatia sanitara de functionare/ adresa emisa da autoritatea competenta din care sa rezuite ca agentul economic nu trebuie sa detina Autorizatia sanitara de functionare.

In cazul in care se solicitati amplasarea unei terase pe terenul proprietate privata din imediata apropiere a spatiului de alimentatie publica, in plus fata de actele de mai sus se vor depune urmatoarele documente:

 1. actul legal de detinere al terenului;
 2. certificatul constatator privind declatia pe propria raspundere eliberat de Oficiul Registrului Comertuiui cu mentiunea “terasa" la punctul de lucru respectiv;
 3. acordul coproprietarilor/ coindivizarilor terenului (in functie de caz) pentru functionarea terasei;
 4. acordul in original al asociatei de proprietari si/sau al proprietarilor cladirii pentru functionarea terasei. Daca unitatea este amplasata intr-un condominiu, se va prezenta si acordul vecinilor direct afectati. Daca unitatea este amplasata intr-o zona de case de locuit, se va face dovada prin prezentarea acordului vecinilor perimetrali respectiv vecinii proprietari din stanga, dreapta, fata si spatele unitiatii;
 5. schita de amplasare;
 6. extras de Carte Funciara actualizat.

 

Prea complicat si consumator de timp? 

<< Contactează-ne pentru întâlnire la sediul nostru >>
 
 
Suport

Ai o întrebare? Contactează-ne acum!

 • Apelează-ne prin LiveSupport. Click aici.
 • Ne poți suna la telefon 0730 504 010
 • Lasă-ne un mesaj prin email. Click aici.

Trimite o solicitare : Primaria Sector 1 Bucuresti

Informații obligatorii

Completeaza informatiile minime obligatorii, pentru ca noi sa te putem contacta.

Te rugam sa mentionezi intervalul orar in care vrei sa fii contactat (telefonic).

Dupa ce ai completat rubricile minim obligatorii, poti alege sa trimiti solicitarea ta, sau poti continua cu completarea formularului detaliat.