Ultima actualizare: 16 Ianuarie 2018

Primaria Sectorului 2 Bucuresti

Primaria Sectorului 2

Autorizatia de Functionare 

Primaria Sectorul 2 emite autorizatii de functionare doar pentru afaceri de alimentatia publica si pentru cele care desfasoara activitati recreative si distractive. Activitatile supuse autorizarii sunt identificate cu urmatoarele coduri CAEN:

 

 

Dacă eşti perseverent(ă), 

 

 Info aici     Listă documente aici 

 

Asistenţă specializată, 

adică te putem ajuta cu:

Întâlnire la sediul nostru pentru Consultanţă, sau Analiză pe caz concret,

Verificarea dosarului întocmit de tine, sau

Întocmim şi depunem dosarul de autorizare în locul tău

 


alte demersuri la Primaria Sectorului 2

Ce demersuri mai obisnuim sa facem pentru clientii nostri?

 • Certificatul de Urbanism - intocmirea documentatiei si demersurile de obtinere 

În mod uzual, demersul este integrat unor pachete mai cuprinzătoare, dar poate fi realizat şi ca demers de sine stătător. Din practica recentă putem exemplifica demersul realizat pentru un client care a unit două spaţii comerciale, pentru a-şi extinde magazinul. 

 • Schimbarea destinatiei spatiului - schimbarea de functiune 

Există situaţii în care, pentru desfăşurarea unei activităţi economice este necesară schimbarea destinaţiei spatiului respectiv (schimbarea de functiune), În funcţie de caz, schimbarea destinaţiei spatiului poate implica lucrări de construire, sau poate fi făcută fără executarea de asfel de lucrări. 


Serviciile noastre pot include: 

Documentele necesare în dosarul de autorizare a funcţionării: 

♦ Autorizatia/ sau Înregistrarea la DSV Bucuresti ♦ 
♦ Autorizatia/ sau Certificarea Conformitatii la DSP Bucuresti ♦
♦ Autorizatie ISU/ sau Negatie ♦
♦ Autorizatie de Mediu/ sau Negatie ♦
♦ Autorizatie ITM/ sau Negatie ♦
♦ alte demersuri, dupa caz ♦

 

Preluarea demersurilor de autorizare, respectiv: 

♦ Analiza situatiei si propunerea unei strategii ♦ si/ sau 
♦ Completarea dosarului conform solicitarilor primite din partea institutiei ♦ si/ sau
♦ actiune in Contenciosul Administrativ ♦

 


<< Contactează-ne pentru întâlnire la sediul nostru >>


Time-is-moneyDe asemenea, expertii nostri pot oferi suport in ceea ce priveste avizele si autorizatiile, adresele si alte documentatii necesare in dosarul de autorizare a functionarii, respectiv demersurile DSV, DSP, ISU, Mediu, PMB, OCPI si alte institutii.

Sau suna la 0730 50 40 10

* Ne rezervam dreptul de a modifica Oferta si Termenul de valabilitate al acesteia in orice moment si fara notificare prealabila.

** Achitarea taxelor catre Registrul Comertului ramane in sarcina Beneficiarului.

 

Suport

Ai o întrebare? Contactează-ne acum!

 • Apelează-ne prin LiveSupport. Click aici.
 • Ne poți suna la telefon 0730 504 010
 • Lasă-ne un mesaj prin email. Click aici.

Ultima actualizare: 20 Martie 2017

Primaria Sectorului 2 Bucuresti

 

Autorizatia de functionare in Sectorul 2

 

Specificul procedurii de autorizare la Primaria Sectorului 2

Aspecte pozitive 

 • Autorizatia este necesara doar pentru desfasurarea activitatilor de alimentatie publica si pentru activitatile recreative si distractive. 
 • Contractul de prestari servicii de salubrizare poate fi incheiat cu oricare dintre firmele care detin licenta legala de desfasurare a acestor activitati pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti. 

Aspecte limitative 

 • In cazul in care afacerea pentru care se obtine autorizatia de functionare de la Primaria Sectorului 2 este amplasata intre-o zona rezidentiala  de case, este necesar ca petentul sa depuna la dosar acordul vecinilor. 
 • Metodologia adoptata de Consiliul Local Sector 2 cu privire la procedura de emitere a autorizatiei de functionare prevede faptul ca nu sunt acceptate la inregistrare decat dosarele complete! Petentul nu are posibilitatea de a depune un dosar, pe care care sa-l completeze uterior cu noi documente, in functie de solicitarile rezonabile ale autoritatilor!..
 • Pe lista documentelor solicitate in dosarul de autorizare apare o Autorizaţie, pe care firmele si PFA-urile (adică entităţile comerciale care se înregistrează prin Registrul Comerţului) nu mai sunt nevoite să o obţină încă din anul 2004, respectiv Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca - emisa de Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti, sau, in lipsa Autorizatiilor/ Avizelor, punctele de vedere in scris emise de autoritatile competente. Practic, conform legii, aceasta Autorizaţie trebuie obtinuta doar de catre institutiile publice si de catre ONG-uri, iar asta este valabil inca din anul 2004!..

 

Principalele documente necesare in dosar:

 

vezi lista completă de acte aici

 

Hotarari ale Consiliului Local Sector 2

 

Prea complicat si consumator de timp? 

<< Contactează-ne pentru întâlnire la sediul nostru >>
 
Suport

Ai o întrebare? Contactează-ne acum!

 • Apelează-ne prin LiveSupport. Click aici.
 • Ne poți suna la telefon 0730 504 010
 • Lasă-ne un mesaj prin email. Click aici.

Ultima actualizare: 18 Martie 2017

Documente necesare in dosarul de autorizare 

 1. Act identitate al reprezentantului legal 
 2. Certificatul de inregistrare al firmei 
 3. Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 
 4. Declaratie punct de lucru - conform Ordin MFP nr. 1329/2004 la Adminislratia Finantelor Publice
 5. Declaratie pe proprie raspundere privind tipul unitatii de alimentatie publica 
 6. Autorizatia sanitara de funcionare - emisa de Directia de Sanatate Publica Bucuresti
 7. Autorizatia sanitara - veterinara de functionare emisa de Directia Sanitara - Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti,
 8. Autorizatie de mediu/ Aviz/ Negaţie emis(ă) de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului 
 9. Autorizatie de securitate la incendiu (P.S.l.) emisa de Inspectoratul pentru Situtii de Urgenta ,,Dealul Spirii” Bucuresti - Ilfov, in conditiile legii, tinand cont si de prevederile Legii nr.33/ 2016, privind aprobarea OUG nr.52/ 2015, pentru modificarea si completarea Legii nr.307/ 2006,
 10. Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca - emisa de Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti, sau, in lipsa Autorizatiilor/ Avizelor, punctele de vedere in scris emise de autoritatile competente  
 11. Dovada detinerii spatiului de desfasurare a activitatii (act proprietate, contractul de inchiriere, asociere, sau concesionare etc);
 12. Releveul spatiului din documentatia cadastrala avizata, sau intocmit de persoana aulorizata (cu materializarea caracteristicilor functionale: spatiu de servire, pregatire-predare, de depozitare, anexe, utilitati, etc) 
 13. Autorizatia de construire si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (in cazul efectuarii modificarilor de natura constructiva in spatiu destinat desfasurarii activitatii, sau in cazul constructiilor noi, pentru care s-a obtinut autorizatia de construire si pentru care s-a efectuat receptia), sau Autorizatia, insotita de Procesul verbal de receprie si declaratia notariala ca nu s-au executat modificari de natura constructiva, pentru care legea prevede obligatia obtinerii Autorizatiei de Construire. In lipsa Autorizaliei de construire si a Procesului verbal de receptie sau pentru lucrari care necesita Autorizatie de construire efectuate dupa data receptiei se va prezenta: 
  Expertiza tehnica verificata de expert MLPTL, din care sa rezulte ca sunt indeplinite cerirtele esentiale referitoare la ,,rezistenta mecanica si stabilitate
  Declaratia notariala privind conformitatea Releveului prezentat la documentatie cu situatia reala a imobilului. 
 14. Contract de prestari servicii de salubritate si, dupa caz, ultima factura de plata 
 15. Dovada neincadrarii cladirii in clasa I de risc seismic 
 16. Declaratie notariala a reprezentantului legal al societatii prin care mentioneaza ca societatea reprezentata indeplineste toate cerintele legale pentru desfasurarea activitatilor declarate 
 17. Dovada achitarii taxei pentru emiterea "Autorizatiei de desfasurare a activitatilor". 

 

Prea complicat si consumator de timp? 

<< Contactează-ne pentru întâlnire la sediul nostru >>
 
Suport

Ai o întrebare? Contactează-ne acum!

 • Apelează-ne prin LiveSupport. Click aici.
 • Ne poți suna la telefon 0730 504 010
 • Lasă-ne un mesaj prin email. Click aici.

Trimite o solicitare : Primaria Sector 2 Bucuresti

Informații obligatorii

Completeaza informatiile minime obligatorii, pentru ca noi sa te putem contacta.

Te rugam sa mentionezi intervalul orar in care vrei sa fii contactat (telefonic).

Dupa ce ai completat rubricile minim obligatorii, poti alege sa trimiti solicitarea ta, sau poti continua cu completarea formularului detaliat.