Ultima actualizare: 21 Decembrie 2014

Excluderea / Retragerea unui asociat

Doar in cadrul societatilor cu raspundere limitata (SRL), societatilor in nume colectiv, sau in comandita simpla, asociatii se pot retrage, sau pot fi exclusi, in conditiile legii. 

Motivele, ce stau la baza hotararii privind EXCLUDEREA unui asociat din cadrul unei societati, trebuie sa fie bine intemeiate, legea impunand o serie de conditii prevazute la art. 222 alin. 1 din Legea 31/ 1990, ce pot conduce la exluderea unui asociati din cadrul unei societati, astfel incat eventualele abuzuri sa fie inlaturate. Dar care sunt situatiile ce pot conduce la excluderea unui asociat ? Neefectuarea aportului, incapacitatea asociatului, amestecul nejustificat al asociatului in administrarea societatii, sau acte de concurenta, ori daunatoare, la adresa societatii, sunt motive, ce pot conduce la excluderea unui asociat din cadrul unei societati.

Trebuie precizat faptul ca:

  • excluderea se realizeaza pe cale judecatoreasca, la cererea asociatilor societatii, care au convenit in prealabil asupra acestui fapt. Hotararea instantei cu prvire la excluderea asociatului, ramasa definitiva si irevocabila urmeaza a se inregistra in cel mult 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, urmand a fi publicata in Monitorul Oficial, la cererea si pe cheltuiala societatii.
  • In urma admiterii cererii pivind excluderea unui asociat dintr-o societate constituita cu 2 asociati, asociatul ramas poate decide continuarea existentei societatii, ca si asociat unic. In caz contrar, societatea va fi dizolvata.  
  • Pana la data excluderii, asociatul exclus va avea dreptul la benefiicii de pe urma acesteia, sau ii va suporta pierderile, proportional cu partile sociale detinute.
  • De asemenea, asociatul exlus are dreptul la contravaloarea partilor sociale pe care le-a detinut anterior excluderii. 

Totodata, o persoana care doreste sa renunte la calitatea sa de asociat in cadrul unei societati poate decide RETRAGEREA sa din aceasta functie, cu acordul celorlalti asociati, prin cedarea partilor sociale detinute in cadrul societatii catre ceilalti asociati, sau catre terte persoane, in conditiile prevazute, atat de actul constitutiv, cat si de lege, sau pe cale judecatoreasca, in urma unei hotararii definitive si irevocabile a tribunalului.

Urmare a retragerii, societatea va proceda la achitarea contravalorii partilor sociale catre asociatul, ce a ales sa se retraga din societate. 

Trebuie precizat faptul ca:

  • Retragerea este posibila si in cazul unei societati pe actiuni, acesta putand alege tranzactionarea actiunilor detinute pe piata de capital.

ACTE necesare in demersul de excludere sau retragere a unui ascociat, din cadrul unei societati :

- copii carti de identitate/pasaport asociati (pentru asociati persoane fizice);
- copie act constitutiv;
- Hotararea Adunarii Generale a asociatilor;
- copie Certificat de inregistrare, 
Dupa caz, aceasta lista se poate completa cu alte documente, care difera in functie de aspectele, ce trebuie clarificate.

Important

Vă recomandăm din secțiunea Blog

Suport

Ai o întrebare? Contactează-ne acum!

  • Apelează-ne prin LiveSupport. Click aici.
  • Ne poți suna la telefon 0730 504 010
  • Lasă-ne un mesaj prin email. Click aici.

Trimite o solicitare : Asociat: retragere/ excludere

Informații obligatorii

Completeaza informatiile minime obligatorii, pentru ca noi sa te putem contacta.

Te rugam sa mentionezi intervalul orar in care vrei sa fii contactat (telefonic).

Dupa ce ai completat rubricile minim obligatorii, poti alege sa trimiti solicitarea ta, sau poti continua cu completarea formularului detaliat.